Tag: الگوریتم های گوگل

آموزش و بررسی جامع کاربردی ترین الگوریتم های گوگل. بخشی از آموزش سئو به یادگیری و بررسی الگوریتم های گوگل برمیگردد تا بتوان سایت خود را با توجه به آن ها بهینه سازی کرد.